// این سایت در پایگاه ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران و درگاه ملی خدمات الکترونیک ایران ثبت شده است//

******* ******* ******* *******

       /   ایمونوگلوبولین -- •۲۱ بهمن ۱۳۹۱•  ::.        /   بيماري زبان آبی -- •۳۱ مرداد ۱۳۹۱•  ::.        /   بهداشت فراورده های دامی- خاویار -- •۲۵ مرداد ۱۳۹۱•  ::.        /   بهداشت فراورده های دامی- آلایش خوراکی دام -- •۲۵ مرداد ۱۳۹۱•  ::.        /   بهداشت فراورده های دامی- عسل -- •۲۵ مرداد ۱۳۹۱•  ::.        /   بهداشت فراورده های دامی- شیر خام -- •۲۵ مرداد ۱۳۹۱•  ::.        /   بهداشت فراورده های دامی- تخم مرغ -- •۲۵ مرداد ۱۳۹۱•  ::.        /   بهداشت فراورده های دامی- میگو -- •۲۵ مرداد ۱۳۹۱•  ::.        /   بهداشت فراورده های دامی- ماهی -- •۲۵ مرداد ۱۳۹۱•  ::.        /   بهداشت فراورده های دامی- گوشت بوقلمون -- •۲۵ مرداد ۱۳۹۱•  ::.        /   بهداشت فراورده های دامی- گوشت مرغ -- •۲۳ مرداد ۱۳۹۱•  ::.        /   بهداشت فراورده های دامی- گوشت شترمرغ -- •۲۳ مرداد ۱۳۹۱•  ::.        /   بهداشت فراورده های دامی- گوشت قرمز -- •۲۳ مرداد ۱۳۹۱•  ::.        /   دارونامه جامع دامهای کوچک -- •۰۷ خرداد ۱۳۹۱•  ::.        /   سوگند نامه دامپزشکی -- •۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۱•  ::.        /   خبر مهم: وضعیت خاص صنعت گاوداری -- •۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱•  ::.        /   عوامل شکست در واکسیناسیون طیور -- •۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۱•  ::.        /   مدیریت جوجه های گوشتی در هفته اول پرورش -- •۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۱•  ::.        /   مواد ضد عفوني كننده وعملكرد آن ها -- •۳۰ فروردین ۱۳۹۱•  ::.        /   راهنمائي هاي خاص براي بخار دادن در جوجه كشي ها -- •۳۰ فروردین ۱۳۹۱•  ::.
ورود کاربراننظرسنجی
تعداد دانشکده های دامپزشکی کشور باید ...
 
كیفیت مطالب ارائه شده در سایت دامپزشکان برتر را چگونه ارزیابی می كنید؟
 
صفحه اصلی بیماریهای گوسفند بیماریهای گوسفند
(21 •امتیاز•)

Diseases A-Z

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A

Abscesses
Abortion
Abscesses
Acidosis
Agalactia
Akabane
Anthrax
Arthritis
Atypical ringworm
Atypical scrapie

B

Bacterial diseases
Bacterial meningitis
Barber pole worm
Black disease
Blackleg
Bloat
Blow flies
Bluebag
Bluetongue
Boils
Border disease
Bottle jaw (edema)
Botulism
Brain worm
Brucella ovis
Brucellosis

C

Cache valley virus
CAE
Calculosis
Campylobacteriosis
Caprine arthritis encephalitis
Caseous lymphadenitis
Cheesy gland
Chylamydiosis
Circling disease
CL
Clostridial diseases
Clostridium perfringins type C
Clostridium perfringins type D
Club lamb fungus
Cobalt deficiency
Coccodiosis
Cold stress
Contagious agalactia
Contagious ecthyma
Copper deficiency
Copper poisoning
Copper toxicity
Cryptosporidiosis

D

Deer worm
Dental disease

Dermatophilosis
Diarrhea
Difficult births
Digestive disorders
Dystocia

E

E. coli scours
Ectoparasites
Eimera sp.
Endoparasites
Enterotoxemia
Entropion
Enzootic abortion
Epididymitis
Ergot poisoning
External parasites
Eye diseases

F

Facial eczema
Fasciola
Fescue toxicosis
Fleas
Fleeceworms
Floppy kid syndrome
Fly strike
Foot-and-mouth disease
Footrot
Foot scald
Founder

G

Gastro-intestinal parasites
Gestational toxemia
Giardiosis
Goiter
Grain overload
Grain poisoning
Grass staggers
Grass tetany

H

Haemonchus contortus
Hairy shakers
Hard bag
Heat stress
Hemorrhagic enteritis
Hereditary chondrodysplasia
Hernia
Hydrophobia
Hypocalcemia
Hypoglycemia
Hypomagnesemia
Hypothermia

I

Indigestion (simple)
Infertility
Internal parasites
Intersex
Inverted eyelid
Iodine deficiency

J

Johne's disease
Joint ill

K

Keds
Keratoconjunctivitis
Ketosis
Kidding difficulty
Kidney stones

L

Lactic acidosis
Lamb dysentery
Lambing difficulty
Lambing paralysis
Laminitis
Lead poisoning
Leptospirosis
Lice
Listeriosis
Liver fluke
Lock jaw
Louping ill
Lumpy wool
Lungworms
Lyme disease

M

Maedi-visna
Maggots
Malignant edema
Mange
Mastitis
Meningeal worm
Metabolic disorders
Milk fever
Milk goiter
Mites
Mold
Mycotic dermatitis
Myoplasmas
Mycotoxins
Myopathy

N

Nairobi sheep disease
Nasal bots
Nematodes
Nemadodirosis
Nitrate poisoning
Nose bots
Nutritional muscular dystrophy
Nutritional myopathy

O

OPP
Orf
Overeating disease
Ovine progressive pneumonia

P

Pain
Paratuberculosis
Parelaphostrongylus tenius
Parturient paresis
Pasteurella hemolytica
Pasteurellosis
Pesticides
Photosensitization
Phytoestrogens
Pink eye
Pithomycotoxicosis
Pizzle rot
Pneumonia
Poisonous plants
Polio
Polioencephalomalacia
Polyarthritis
Pox
Pregnancy disease
Pregnancy toxemia
Prion diseases
Prussic acid poisoning
Pulpy kidney disease
Pustular dermatitis

Q

Q fever

R

Rabies
Rectal prolapse
Reproductive problems
Respiratory complex
Retained placenta
Rift valley fever
Ringworm
Ringwomb
Roundworms
Ruminal acidosis
Ruminal tympany
Ryegrass staggers

S

Salmonella abortion
Scabby mouth
Scabies
Scrapie
Scours
Screwworms
Selenium deficiency
Selenium poisoning
Sheath rot
Sheep measles
Sheep scab
Skin diseases
Soremouth
Spider lamb syndrome
Starvation
Stones
Stiff lamb disease
Swayback

T

Tapeworms
Tetanus
Thiamine deficiency
Ticks
Toxoplasmosis
Transmissible spongiform encephalopathy
TSE
Tuberculosis
Twin lamb disease
Tympany

U

Urinary calculi
Urinary stones
Urolithiasis
Uterine prolapse

V

Vaginal prolapse
Vibriosis
Viral diseases
Vitamin E deficiency

W

Water belly
Watery mouth
White muscle disease
Woolrot
Worms

X

Y

Yersiniosis

Z

Zoonotic diseases

•یادداشت خود را اضافه نمایید•

•نام شما•:
•ایمیل شما•:
•وب سایت شما•:
•موضوع•:
•یادداشت•:

به اشتراک گذاری این مطلب

 

نظر سنجی پرطرفدارترین بخش

به نظر شما چه مطالبی در سایت بیشتر درج شود؟
 
راهنمای سایت

برای دسترسی آسان به مطلب مورد نظر از منوی جستجو در بالا استفاده نمائید. جهت دسترسی موضوعی از منوی بخش ها در بالا مجموعه مورد نظر خود را پیدا کنید. برای دسترسی به همه مطالب، عکس ها و کتابها حتما در سایت عضو شوید.

عضویت در سایت

Info@Mainvets.com

•اعضا• : 5444
•محتوا• : 1894
•لینک وب ها• : 258
Designed by : Mojtaba Alimolaei | Mainvets