// این سایت در پایگاه ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران و درگاه ملی خدمات الکترونیک ایران ثبت شده است//

******* ******* ******* *******

       /   ایمونوگلوبولین -- •۲۱ بهمن ۱۳۹۱•  ::.        /   بيماري زبان آبی -- •۳۱ مرداد ۱۳۹۱•  ::.        /   بهداشت فراورده های دامی- خاویار -- •۲۵ مرداد ۱۳۹۱•  ::.        /   بهداشت فراورده های دامی- آلایش خوراکی دام -- •۲۵ مرداد ۱۳۹۱•  ::.        /   بهداشت فراورده های دامی- عسل -- •۲۵ مرداد ۱۳۹۱•  ::.        /   بهداشت فراورده های دامی- شیر خام -- •۲۵ مرداد ۱۳۹۱•  ::.        /   بهداشت فراورده های دامی- تخم مرغ -- •۲۵ مرداد ۱۳۹۱•  ::.        /   بهداشت فراورده های دامی- میگو -- •۲۵ مرداد ۱۳۹۱•  ::.        /   بهداشت فراورده های دامی- ماهی -- •۲۵ مرداد ۱۳۹۱•  ::.        /   بهداشت فراورده های دامی- گوشت بوقلمون -- •۲۵ مرداد ۱۳۹۱•  ::.        /   بهداشت فراورده های دامی- گوشت مرغ -- •۲۳ مرداد ۱۳۹۱•  ::.        /   بهداشت فراورده های دامی- گوشت شترمرغ -- •۲۳ مرداد ۱۳۹۱•  ::.        /   بهداشت فراورده های دامی- گوشت قرمز -- •۲۳ مرداد ۱۳۹۱•  ::.        /   دارونامه جامع دامهای کوچک -- •۰۷ خرداد ۱۳۹۱•  ::.        /   سوگند نامه دامپزشکی -- •۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۱•  ::.        /   خبر مهم: وضعیت خاص صنعت گاوداری -- •۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱•  ::.        /   عوامل شکست در واکسیناسیون طیور -- •۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۱•  ::.        /   مدیریت جوجه های گوشتی در هفته اول پرورش -- •۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۱•  ::.        /   مواد ضد عفوني كننده وعملكرد آن ها -- •۳۰ فروردین ۱۳۹۱•  ::.        /   راهنمائي هاي خاص براي بخار دادن در جوجه كشي ها -- •۳۰ فروردین ۱۳۹۱•  ::.
ورود کاربراننظرسنجی
تعداد دانشکده های دامپزشکی کشور باید ...
 
كیفیت مطالب ارائه شده در سایت دامپزشکان برتر را چگونه ارزیابی می كنید؟
 
صفحه اصلی بهداشت و پرورش طیور ضوابط بهداشتی كشتارگاه شترمرغ

ضوابط بهداشتی كشتارگاه شترمرغ

(0 •امتیاز•)

در كشتار گاه باید دو بخش تمیز و آلوده از هم مجزا باشند و بایستی به گونه ای مدیریت شود كه از هنگام ورودحیوان زنده به كشارگاه تا زمان خروج گوشت قابل مصرف برای انسان به شكل پیوسته باشد و نتوان این مسیر را معكوس ساخته ( مسیر یكطرفه ) و هرگز بین گوشت و حیوان زنده و یا گوشت وضایعات تداخلی پیش نیاید .
كشتار گاه باید حداقل شامل :
الف ) مكانی به حدكافی وسیع جهت پذیرش حیوانات و بازدید قبل از كشتار باشد كه به سادگی تمیز شده وقابل ضدعفونی شده باشد
ب ).یك مكان كشتار به ابعادی كه اعمال ذبح ، خونگیری و پركنی هركدام در محلی خاص قابل انجام باشد .
ارتباط بین مكان كشتار و محل ورود دام ( بند الف ) بایستی توسط یك درب كه بطور خود كار بسته میشود برقرار گردد. دریچه بین این دو محل باید به قدری كوچك باشدكه فقط اجازه عبور به شترمرغ را بدهد . درحالتی كه هدف پركنی با تكنیك خشك است اینكار باید در یكمكان خاص انجام شود.
ج) مكان خالی محتویات درون شكم (evisceration) باید به ابعادی باشد كه این اعمال را بتوان در محلی كاملا دور از پستهای كاری دیگر انجام داد یا انیكه توسط جداره ای از سایر بخشها جدا شود بشكلی كه ار آلودگی گوشت جلوگیری گردد .هرگونه ارتباط بین این مكان و محل كشتار باید از طریق دربی با قابلیت بسته شدن خودكار صورت گیرد.
د) مكان صدور یا بسته بند
ه ) اطاقهای سردخانه به حد كافی وسیع جهت ذخیره سازی گوشتهای قابل مصرف و غیرقابل مصرف برای انسان با در بهای قابل قفل شدن
و) یك مكان برای جمع آوری پرها وسایر محصولات
ز) مكانی برای تمیز و ضدعفونی كردن صندوقها وگاریها
ح ) مكانی برا ی نگهداری مواد شوینده و ضد عفونی كننده ها و غیره
ط ) مكانی برای نگهداری چرم
ی ) مكانی جهت دفتر دامپزشكی كه قابل بسته شدن با كلید باشد .
مكانهای تهیه ، بسته بندی و ذخیره گوشت و نیز مناطق و دالانهای حمل گوشت تازه بایستی دارای شرایط زیر باشند :
الف : كف آن غیر قابل نفوذ ، تمیز كردن آن ساده و غیر قبل پوسیدن باشد و آب به سادگی در آن قابل جریان باشد . این آب باید به شكلی تخلیه گردد كه ایجاد بو نكرده و شرایط تخلیه این آب بهداشتی باشد .
ب : دیوارها باید صاف ، مقاوم ، غیر قابل نفود وقابل شستشو بوده ، به رنگ روشن و تا ارتفاع حداقل دو متر و یادست كم هم ارتفاع دخیره گوشت در سردخانه باشند . خط اتصال دیوار و كف باید گرد باشد .
ج : كلیه درها و پنجره ها باید ازجنس مواد تغییر ناپذیر بوده و اگر چوبی اند باید دارای پوشش صاف و نفوذ ناپذیر باشند .
د : مواد نفوذ ناپذیرو بی بو
ه : دارای تهویه كافی برای خروج بخار آب باشند
و : روشنایی كافی داشته و رنگ ها را تغییر ندهند
ز : سقف باید به سادگی قابل تمیز كردن باشد
- برای ضد عفونی كردن دستها و ظرفها با آب گرم باید به تعداد كافی دستشویی و ظرفشویی وجود داشته ونیز بایستی نزدیك پستهای كاری باشند. شیرها نباید بوسیله دست یا بازو باز شوند.
برای تمیز كردن دست آنها باید دارای آب جریان دار گرم و سرد ویا مخلوط با مواد ضدعفونی كننده باشند وجهت خشك كردن دستها باید دستگاههایی كه با هوای گرم كار میكنند وجود داشته باشند.
ظرفشویی ها باید دارای آب گرم با دمای حداقل 82 درجه سانتیگراد باشند.
- مكانهای كشتارگاه باید دارای وضعیتی باشند كه مانع دخول حشرات یا جوندگان یا حیوانات موذی شوند.
تمیز كردن تجهیزات و وسایل كار بایدآسان بوده و نسبت به مواد شیمیایی مقاوم باشند .
الف : این تجهیزات و وسایل نباید تاثیر شیمیایی برگوشت بگذارند .سطوح قابل تماس با گوشت باید صاف بوده و استفاده از چوب ممنوع است به جز در مكانهایی كه فقط گوشت تازه بسته بندی شده بهداشتی وجود دارد .
ب : ظروف و تجهیزاتی كه با گوشت در تماسند و ظروف استفاده شده برای گوشت باید نسبت به فرسایش مقاوم بوده و بهداشتی باشند.گوشت یا ظروف محتوی آن نباید با كف یا دیوار تماس مستقیم پیدا كنند .ٍ
ج: كارهای تخلیه و بارگیری باید در مكانهای ورودی انجام گیرند و وسایل بكار رفته مطابق با ضوابط بهداشتی باشندو بتوانند بخوبی از گوشت محافظت كنند .
د : گوشتهایی كه به مصرف انسان نمی رسد باید در مكانهای زیر قرار داده شود :
در مكانیكه با كلید فقل شود
این گوشتها توسط كانالهایی تخلیه میشوند كه باید طوری ساخته شده باشند كه اجازه تماس این گوشتها را باگوشتهای قابل مصرف برای انسان نداده و نیز موجب آلوده شدن گوشتهای دیگر نشوند.
ه : مواد بسته بندی بایدبه طریق بهداشتی در جای خاص نگهداری شوند .
تجهیزات سرد كننده باید به گونه ای باشند كه بتوانند حرارت داخل گوشت را در دمای پیش بینی شده دراین مقررات نگهدارند . این تجهیزات باید دارای یك سیستم تخلیه آب باشند بطوریكه تخلیه آب باعث آلودگی گوشت نشود.
كشتار گاه باید دارای آب پاكیزه ، تحت فشار و به میزان كافی باشد و دارای تجهیزاتی باشد كه بتواند آب تمیز گرم به مقدار كافی تهیه كند.
مجرای آب كثیف باید از مجاری آب تمیز كاملا قابل تشخیص باشند.
استفاده از آب تمیز برای تمام مصارف اجباری است.گاهی بطور استثناء استفاده از آب غیر تمیز برای تولید بخار ، مبارزه بر علیه حوادث ، سرد كردن تجهیزات سرمایی و تخلیه پرها دركشتارگاه مجاز شده است مشروط بر آنكه مجاری این آبها نتوانند به جای آب تمیز مورداستفاده قرار گیرند و هیچگونه خطر الودگی گوشت ایجاد نكنند .
- این مكانها باید طوری باشند كه اعمال نظارت بهداشتی بتواند در هر لحظه بطور موثر انجام پذیرد.
كارمندان و كارگران باید دارای كمدهایی با دیوارها و كف صاف ، نفوذ ناپذیر قابل شستشو ،دستشویی دوش و توالت تمیز دارای سیفون باشند بطوریكه گوشت را آلوده نكند ، خط اتصال دیوار و كف باید گرد باشد .
در توالتها روی مكانهای كاری باز نشود ، دستشویی ها باید دارای آب جریان دار گرم و سرد یا مخلوط شده با مواد ضد عفونی كننده دستها باشند . همچنین دوشهای بهداشتی خشك كردن دست موجود باشد . بیشتر دستشویی ها قابل باز و بسته شدن با دست یا بازو نباشند. این دستشویی ها باید به تعداد كافی نزدیك توالتها باشند.
دستشویی و توالت كارگرانی كه با حیوانات زنده كار میكنند باید مجزا از بقیه دستشویی ها باشد .
كشتارگاه باید دارای مكانهای زیر باشد :
تمیز كردن وسایل حمل و نقل و صندوقهای حامل شتر مرغ
تمیز كردن وسایل حمل گوشت
گاهی وجود این مكانها د ر كشتارگاه اجباری نیست مشروط بر اینكه این اعمال تمیز كردن درجای دیگری تحت نظارت سرویسهای دامپزشكی انجام گیرد
نحوه كار كشتارگاه:
بهداشت افراد ( پرسنل ) ، مكانها و وسایل :
- افراد باید تمیز باشند .
افرادی كه با گوشتهای تازه خام یا بسته بندی شده سرو كار داشته یا در مكانهایی كه در آنجا این گوشتها حمل یا بسته بندی میشوند فعالیت میكنند باید سرو كفشهایی تمیز داشته كه به سادگی نیز قابل تمیز شدن باشند و نیز لباس كارشان به رنگ روشن و تمیز باشد
افرادی كه با گوشت تازه سروكاردارند باید در ابتدای هر روز لباس كار تمیز بپوشند و در صورت لزوم آنرا درطول روز عوض كرده و دستها را چندین بار در روز شسته و ضدعفونی كنند. همچنین این شستشو باید در آغاز كار و بعد از هر بار رفتن به توالت انجام گیرد .
كسانی كه در تماس با حیوانات مریض یاگوشت آلوده بوده اند باید دستها و بازو ها را بلافاصله با آب گرم شسته و سپس ضد عفونی كنند.
كشیدن سیگار درمكانهای كاری و ذخیره گوشت و در سالنهایی كه گوشت عبور میكندممنوع است .
- هیچ حیوانی به جز دامها كشتاری نباید داخل كشتارگاه شود.
معدوم كردن جوندگان و حشرات باید بطور دائم انجام گیرد.
- تجهیزات و ادواتی كه برای كاركردن با حیوان زنده یا گوشت بكار رفته اند باید همیشه دروضعیت خوب و پاكیزه نگهداری شوند. آنها باید در هر روز كاری و از جمله در آغاز و پایان آن چند بار شستشو و ضد عفونی شوند.
بهداشت كشتار:
فقط شترمرغهای زنده میتوانند داخل محل كشتار شوند. بلافاصله بعداز ورود در این مكانها حیوانات مذكور بایستی كشتار شوند.
خونگیری باید كامل بوده و طوری باشد كه خون نتواند محلی غیر از كشتارگاه را الوده كند .
پركنی باید بلافاصله و كامل باشد
- خارج كردن امعاء و احشاء باید بلافاصله پس از كشتار و تحت شرایط زیر انجام شود :
الف : حیوان كشتارشده باید طوری باز شود كه داخل شكم و اعضاء قابل رویت باشد . به این منظور اعضای مورد بازدید ، باید از لاشه جدا شده یا به آن چسبیده باشند ، در صورتی كه جدا شده اند باید همراه با لاشه سرد باشند .
ب : بعداز بررسی ، اعضا خارج شده از لاشه باید بلافاصله از آن جدا گردند و قسمتهای غیر قابل استفاده برای انسان بلافاصله برداشت شوند.
ج- تمیز كردن لاشه به كمك دستمال یا انبر ممنوع است .
قبل از بررسی دامپزشكی لاشه ، انجام هر عملی روی لاشه یا گوشت آن ممنوع است .
دامپزشك حق انجام هر عملی را كه لازم بداند داراست .
گوشتهای ضبط شده یا گوشتهایی كه برای انسان غیر قابل استفاده تشخیص داده شده ، پرها و ضایعات باید بلافاصله به مكانهایی برای این منظور حمل شوند و باید طوری با آنها كار كرد كه باعث آلوده شدن گوشتهای تمیز نشوند.
بعد از بازدید دامپزشك و برداشت اعضا و شكم ، گوشت تازه حیوان باید بلافاصله تمیز و سرد شود ( به برودت قانونی و درمدت زمان كوتاه ذكر شده در قانون برسد .)
سرد كردن به روش غوطه ور كردن برای گوشتهایی كه به حالت سرد شده و تازه به بازار می رود ممنوع است.

گوشت حیواناتی كه به روش غوطه ور شدن سرد میشوند باید بلافاصله بعد از خارج كردن امعاء و احشاء بوسیله دوش بطور كامل شستشو شده و فورا غوطه ور شوند.
دوش باید طوری انجام شود كه شستشو بطور كامل سطح داخل و خارج لاشه را در برگیرد كه مقدار حداقل آب برای این كار 5/3 لیتر است .
روش سرد كردن بوسیله غوطه ور شدن به شكل زیر انجام میگیرد:
الف - لاشه از یك یا چند تشت آب یا آب و یخ عبور میكند. آب درون تشتها دائما تعویض میشوند ، تنها سیستمی قابل قبول است كه لاشه ها بوسیله روش مكانیكی در داخل یك جریان آب درجهت مخالف هل داده شوند
ب ـ درجه حرارت آب تشتها درمكان ورودی نباید از 16 و درمكان خروجی از 40 تجاوز كند.
ج- بایدبه شكلی باشد كه درجه حرارت گوشت در كوتاهترین مدت به درجه حرارت بین صفر و 4 درجه سانتی گراد برسد .
د : حداقل مقدار آب برای این روش سرد كردن 6 لیتر است .
اگر از چند تشت استفاده میشود ، جریان آب تازه و جریان آب مصرف شده در هر تشت باید بگون ه ای تنظیم شود كه مقدار آب درجهت حركت لاشه ها از هر تشت به تشت بعدی كم شود و ضمنا آب تازه بین تشتها طوری توزیع شود كه مقدار آب هنگام عبور از آخرین تشت از 2 لیتر كمتر نباشد . آب استفاده شده برای پركردن اولین تشت در محاسبه این مقادیر به حساب نمی آید .
ه - لاشه ها در اولین تشت یا اولین قسمت دستگاه نباید بیش از نیم ساعت بمانند و همچنین در بقیه تشتها یا دستگاه نباید بیش از زمان لازم باقی بمانند.
بعد از هر توقف كاری دامپزشك كشتارگاه باید مطمئن شود كه لاشه ها مطابق با ضوابط ذكر شده در بالا و قابل مصرف برای انسان هستند در غیر اینصورت باید بلافاصله گوشتهای غیر قابل مصرف به مكانهای مخصوص حمل شوند .
و : هردستگاه باید در هر هنگام كه لازم شود و از جمله در انتهای هرنوبت كاری و حداقل یك بار درروز باید كاملا خالی ، تمیز و ضد عفونی شود.
ح : دستگاههای درجه بندی باید به طور دائم موارد زیر را كنترل و ضبط كنند:
مصرف آب دوش قبل از غوطه ور كردن
حرارت آب تشت یا تشتها درنقاط ورود وخروج لاشه ها
مصرف آب در جریان غوطه ورن شدن
تعداد لاشه
ط - نتایج كنترلهای مختلف انجام شده باید نگهداری شوند تا هرگاه دامپزشكی لازم دانست بتواند آنها را ببیند .
ی - كاركرد صحیح تجهیزات سردخانه و تاثیر آن بر بهداشت بوسیله روشهای میكروبیولوژی ( مقایسه آلودگی لاشه به تعداد كامل باكتری و آنتروباكتری ها قبل و بعد از غوطه ور كردن ) ارزیابی میشود.
این مقاسه باید در ابتدای شروع كار تجهیزات و سپس بطور متناوب و در هنگام تعویض دستگاها انجام شود.
كار دستگاههای مختلف باید طوری تنظیم شودكه نتایج آن ازنظر بهداشتی رضایت بخش باشد .
گوشتهای سردشده ، منجمدشده، خیلی منجمد شده باید در حرارتهای نگهداری شوند كه متوالیا از مقادیر مقابل تجاوز نكند 4+ ، 12- و 18- درجه سانتیگراد
-خون باید در ظرفهای مخصوص اینكار جمع آوری شده و هرگز روی زمین پخش نشود. خون همراه با روده ها ، ضایعات ، لاشه های غیر قابل مصرف به كارخانه تبدیل ضایعات فرستاده میشود یا اینكه این ضایعات را با آهك مخلوط كرده برای تهیه كمپست مصرف میكنند.
- كسانی كه عملیات كشتار را انجام میدهند باید درهنگام كار دارای یك لباس كار به رنگ روشن و كاملا تمیز باشند. آنها باید قبل از شروع كار و هر وقت نیاز باشد دستهایشان را با اب و صابون بشویند و ناخنها را برس بزنند.
اگر تمام اعمال كشتار فقط توسط یك نفر انجام میگیرد آن شخص باید بعد از پركنی دستهایش را شسته و ناخنهایش را برس بزند ( قبل از باز كردن شكم )
حیوانات كشتار شده و اعضایشان بایدقبل از فروش درظروف سرد شده قرار داده شوند.

منبع: www.itpoultry.com

•یادداشت خود را اضافه نمایید•

•نام شما•:
•ایمیل شما•:
•وب سایت شما•:
•موضوع•:
•یادداشت•:

به اشتراک گذاری این مطلب

 

نظر سنجی پرطرفدارترین بخش

به نظر شما چه مطالبی در سایت بیشتر درج شود؟
 

مطالب مرتبط

راهنمای سایت

برای دسترسی آسان به مطلب مورد نظر از منوی جستجو در بالا استفاده نمائید. جهت دسترسی موضوعی از منوی بخش ها در بالا مجموعه مورد نظر خود را پیدا کنید. برای دسترسی به همه مطالب، عکس ها و کتابها حتما در سایت عضو شوید.

عضویت در سایت

Info@Mainvets.com

•اعضا• : 5444
•محتوا• : 1894
•لینک وب ها• : 258
Designed by : Mojtaba Alimolaei | Mainvets