// این سایت در پایگاه ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران و درگاه ملی خدمات الکترونیک ایران ثبت شده است//

******* ******* ******* *******

       /   ایمونوگلوبولین -- •۲۱ بهمن ۱۳۹۱•  ::.        /   بيماري زبان آبی -- •۳۱ مرداد ۱۳۹۱•  ::.        /   بهداشت فراورده های دامی- خاویار -- •۲۵ مرداد ۱۳۹۱•  ::.        /   بهداشت فراورده های دامی- آلایش خوراکی دام -- •۲۵ مرداد ۱۳۹۱•  ::.        /   بهداشت فراورده های دامی- عسل -- •۲۵ مرداد ۱۳۹۱•  ::.        /   بهداشت فراورده های دامی- شیر خام -- •۲۵ مرداد ۱۳۹۱•  ::.        /   بهداشت فراورده های دامی- تخم مرغ -- •۲۵ مرداد ۱۳۹۱•  ::.        /   بهداشت فراورده های دامی- میگو -- •۲۵ مرداد ۱۳۹۱•  ::.        /   بهداشت فراورده های دامی- ماهی -- •۲۵ مرداد ۱۳۹۱•  ::.        /   بهداشت فراورده های دامی- گوشت بوقلمون -- •۲۵ مرداد ۱۳۹۱•  ::.        /   بهداشت فراورده های دامی- گوشت مرغ -- •۲۳ مرداد ۱۳۹۱•  ::.        /   بهداشت فراورده های دامی- گوشت شترمرغ -- •۲۳ مرداد ۱۳۹۱•  ::.        /   بهداشت فراورده های دامی- گوشت قرمز -- •۲۳ مرداد ۱۳۹۱•  ::.        /   دارونامه جامع دامهای کوچک -- •۰۷ خرداد ۱۳۹۱•  ::.        /   سوگند نامه دامپزشکی -- •۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۱•  ::.        /   خبر مهم: وضعیت خاص صنعت گاوداری -- •۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱•  ::.        /   عوامل شکست در واکسیناسیون طیور -- •۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۱•  ::.        /   مدیریت جوجه های گوشتی در هفته اول پرورش -- •۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۱•  ::.        /   مواد ضد عفوني كننده وعملكرد آن ها -- •۳۰ فروردین ۱۳۹۱•  ::.        /   راهنمائي هاي خاص براي بخار دادن در جوجه كشي ها -- •۳۰ فروردین ۱۳۹۱•  ::.
ورود کاربراننظرسنجی
تعداد دانشکده های دامپزشکی کشور باید ...
 
كیفیت مطالب ارائه شده در سایت دامپزشکان برتر را چگونه ارزیابی می كنید؟
 
صفحه اصلی مقالات علمی

مقالات دکتر مجتبی علی ملایی

(8 •امتیاز•)

 1. a. مقالات ISI

1.   Seroepidemiological study of Q fever in small ruminants from Southeast Iran. M. Ezatkhah, M. Alimolaei*, M. Khalili, H. Sharifi. Journal of Infection and Public Health, 8: 170-176, 2015.

2.  Antibiotic susceptibility of 45 Clostridium perfringens isolates from organic broiler chickens. M. Alimolaei, M. Ezatkhah*, M. Shamsaddini Bafti, M. Amini. Online Journal of Veterinary Research, 19(7): 465-470, 2015.

3.  Biochemical and PCR detection of Clostridium perfringens genotypes from camels. M. Ezatkhah, M. Alimolaei, M. Shamsaddini Bafti*, M. Amini. Online Journal of Veterinary Research, 19(8): 567-571, 2015.

4.  Genetic and antigenic typing of Clostridium perfringens isolates from ostriches. M. Alimolaei, M. Ezatkhah*, M. Shamsaddini Bafti. Infection, Genetics and Evolution, 28: 210-213, 2014.

5.  High seroprevalence of bluetongue virus in small ruminants in southeast Iran. M. Ezatkhah, M. Shamsaddini Bafti, M. Alimolaei*, M. Amini. Online Journal of Veterinary Research, 18(3): 260-267, 2014.

6.  Seroprevalence of Helicobacter pylori in dyspeptic patients in Iran. M. Alimolaei*. Online Journal of Veterinary Research, 18(7): 581-586, 2014.

7.  Ultrasonographical Measurement of Caspian Mare Embryonic Vesicle and Embryo on days 8 to 44 after ovulation. J. Abshenas, H. Babaei*, I. Mahdavi, M. Alimolaei, A. Shafipour. Iranian Journal of Veterinary Surgery, 4(1/2): 85-94, 2009.

8.  Diagnosis of Mycoplasma Synoviae by plate agglutination and Elisa tests in commercial broiler chickens. M. Ezatkhah, M. Amini, M. Shamsaddini Bafti M. Alimolaei. Online Journal of Veterinary Research, 19(9): 593-597, 2015.

9.  Genomic DNA mycobacterium avium tests from goat intestinal tissue. K. Azari, M. Golchin, R. Kheirandish, M. Alimolaei. Online Journal of Veterinary Research, 19(10): 679-683, 2015.

 1. b. مقالات علمی پژوهشی
 2. ارزیابی هیستوپاتولوژیک و بیوشیمیایی آثار واکسن چهارتایی آنتروتوکسمی در موش سوری. مجید عزتخواه*، مجتبی علی ملائی، امین درخشانفر، حمید شریفی، مهرداد شمس الدینی بافتی؛ مجله پژوهش و سازندگی، شماره 102، بهار 1393، ص 19-11.
 3. “ بررسی شیوع آلودگی ماهیان گرم آبی پرورشی استان کرمان به ترماتودهای تک میزبانه و دو میزبانه ”. مجید عزتخواه*، مجتبی علی ملائی،  حمید شریفی؛ مجله علمی پژوهشی آبزیان و شیلات، شماره 18، تابستان 1393، ص 49-41.

 1. c. مقالات کامل کنگره ای
 2. “بررسی ژنوتایپینگ کلستریدیوم پرفرنجنس جداشده از شتر های جنوب کرمان”. مهرداد شمس الدینی بافتی، مجتبی علی ملایی، مجید عزتخواه، مریم امینی، محسن ابراهیمی؛ سومین سمینار ملی مدیریت پرورش دام و طیور، دانشگاه شهید باهنر کرمان ، کرمان، ایران، 1394، ص 254-250.
 3. “کاربرد آزمون های بیوشیمیایی جهت تشخیص کلستریدیوم پرفرنجنس در بز های استان کرمان”. مهرداد شمس الدینی بافتی، مریم امینی، مجید عزتخواه، مجتبی علی ملایی، زهرا عامری، صادق افضلی؛ سومین سمینار ملی مدیریت پرورش دام و طیور، دانشگاه شهید باهنر کرمان ، کرمان، ایران، 1394، ص 223-219.
 4. “استفاده از روش Multiplex PCR برای تشخیص کلستریدیوم پرفرنجنس در گاوهای جنوب کرمان”. مجید عزتخواه، مهرداد شمس الدینی بافتی، مریم امینی، مجتبی علی ملایی، محمد جلال افشارمنش؛ سومین سمینار ملی مدیریت پرورش دام و طیور، دانشگاه شهید باهنر کرمان ، کرمان، ایران، 1394، ص 238-234.
 5. “ بررسی میزان شیوع عفونتهای رئوویروسی در گله های طیور گوشتی استان کرمان”. مجید عزتخواه*، مریم امینی، مهرداد شمس الدینی بافتی، مجتبی علی ملائی؛ دومین سمینار ملی مدیریت پرورش دام و طیور، دانشگاه شهید باهنر کرمان ، کرمان، ایران، 1392، ص 21-18.
 6. “ مطالعه مقایسه ای تست های سرولوژیک در تشخیص مایکوپلاسما سینوویه (MS) در طیور گوشتی استان کرمان”. مجید عزتخواه*، مریم امینی، مهرداد شمس الدینی بافتی، مجتبی علی ملائی؛ دومین سمینار ملی مدیریت پرورش دام و طیور، دانشگاه شهید باهنر کرمان ، کرمان، ایران، 1392، ص 25-22.
 7. “ بیماریهای زئونوز و ارتباط آنها با بیماریهای نوپدید و باز پدید در انسان”. مجتبی علی ملائی*، مجید عزتخواه، مریم امینی؛ همایش منطقه ای بیماریهای مشترک انسان و دام، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهربابک ، شهربابک، ایران، 1388، ص 35. (سخنرانی)
 8. “ اپیدمیولوژی آنفلوانزای تیپ A و راههای مقابله با پاندمی انسانی”. مجتبی علی ملائی*، مجید عزتخواه، مهدی حسنی درخشان، ، عابد کوهپایه؛ همایش منطقه ای بیماریهای مشترک انسان و دام، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهربابک ، شهربابک، ایران، 1388، ص 59.
 9. “بررسی میزان آلودگی تریکوموناس گالینه در کبوترهای شهر کرمان”. مجتبی علی ملائی*؛ چهارمین سمپوزیوم ملی بهداشت و بیماریهای طیور، شهرکرد، ایران، 1387، ص 384.
 10. “ کاربرد تکنیک RT-PCR در تشخیص سویه­های ویروس FMD در استان کرمان”. مهدی حسنی درخشان، همایون مهروانی، مجید عزتخواه، مهرداد شمس الدینی، مجتبی علی ملائی، مریم امینی، عابد کوهپایه؛ دومين همايش بيوتكنولوژي كشاورزي، دانشگاه شهيد باهنر كرمان، 1388.

10.“ زئونوزها و بیوتروریسم”. مجید عزتخواه، مریم امینی، مجتبی علی ملائی؛ همایش منطقه ای بیماریهای مشترک انسان و دام، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهربابک ، شهربابک، ایران، کتاب مقالات 37، 1388. (سخنرانی)

11. “ بررسی تغییرات پروژسترون سرم خون اسبچه خزر در مرحله انتقالی بهاره”. جلیل آبشناس*، سعید نظیفی، مجتبی علی ملائی؛ دومین سمینار ملی مدیریت پرورش دام و طیور، دانشگاه شهید باهنر کرمان ، کرمان، ایران، 1392، ص 212-209.

 

 

 1. d. مقالات کنفرانس های بین المللی
  1. Seroprevalence of bluetongue virus (BTV) antibodies in Cattle in Bardsir, Kerman province of Iran. Alimolaei M.*, Ezatkhah M., Amini M.; The 2st international congress of large animal practitioners, Tehran, 27-28 Feb. 2013.
  2. Seroepidemiological study of enzootic bovine leukosis in Bardsir (Kerman province). Amini M.*, Ezatkhah M., Alimolaei M.; The 2st international congress of large animal practitioners, Tehran, 27-28 Feb. 2013.
  3. Identification of Clostridium isolated from the intestinal tract of ostrich. Zandi, E., Mohammadabadi M.R., Ezatkhah M., Alimolaei M.; The 13th Iranian & the Second International Congress of Microbiology, Ardebil, Iran, 2012.
  4. Effect of estrous cycle on ultrasonic uterine appearance in Caspian mares. Alimolaei M.*, Abshenas J., Ezatkhah M.; The 1st international congress of large animal practitioners, Tehran, 23-24 Feb. 2011.
  5. Ovarian follicle’s growth and regression pattern during transitional phase in Caspian mares. Alimolaei M. *, Abshenas J., Ezatkhah M., Hassani Derakhshan M.; The 1st international congress of large animal practitioners, Tehran, 23-24 Feb. 2011.
  6. Typing of Clostridium perfringens isolated from cecum and jejunum of diseased broiler chicken by Multiplex PCR. Ezatkhah M., Alimolaei M.*, Shamsaddini Bafti M., Ahsani MR., Amini M.; The 14th international Iranian congress of Microbiology, Tehran, 20-30 August. 2013.
  7. Isolation, identification and antimicrobial susceptibility of Clostridium clostridioforme isolates from Broiler chickens. Alimolaei M.*, Ezatkhah M., Shamsaddini Bafti M., Amini M.; The 14th international Iranian congress of Microbiology, Tehran, 20-30 August. 2013.
  8. Antimicrobial resistance among Clostridium leptum isolated from Broiler chickens. Alimolaei M.*, Ezatkhah M., Shamsaddini Bafti M., Amini M.; The 14th international Iranian congress of Microbiology, Tehran, 20-30 August. 2013.
  9. Serological studies of Newcastle disease and avian influenza in slaughter-age poultry birds in some area of Kerman province. Alimolaei M.*, Ezatkhah M., Amini M., Shamsaddini Bafti M.; The 14th international Iranian congress of Microbiology, Tehran, 20-30 August. 2013.
  10. Enterotoxaemia caused by Clostridium perfringens type A in gazelle. Shamsaddini Bafti M., Ezatkhah M.*, Rashidi H., Amini M., Alimolaei M., Talebhemmat M.; The 15th international Iranian congress of Microbiology, Tehran, 26-28 August, 2014, 278-279.
  11. Isolation and identification of Clostridium perfringens from camels in Kerman province. Ezatkhah M., Shamsaddini Bafti M.*, Amini M., Alimolaei M., Afzali S., Afsharmanesh M.J.; The 15th international Iranian congress of Microbiology, Tehran, 26-28 August, 2014, 277-278.
  12. Seroprevalence of Mycoplasma gallisepticum (MG) and Mycoplasma synoviae (MS) infection in the commercial layer-flocks of Kerman. Ezatkhah M.*, Amini M., Alimolaei M., Afzali S., Moaref A., Shamsaddini Bafti M.; The 16th international Iranian congress of Microbiology, Tehran, 25-27 August, 2015, 363.
  13. Effect of magnesium sulfate on minimum lethal dose (MLD) of Clostridium perfringens type D. Shamsaddini Bafti M.*, Amini M., Ezatkhah M.,  Alimolaei M., Karim-abbadi A.,  Ameri Z. ; The 16th international Iranian congress of Microbiology, Tehran, 25-27 August, 2015, 413.
  14. Clostridium perfringens enterotoxemia in Captive Antelope. Ezatkhah M.*, Amini M., Alimolaei M., Afsharmanesh M.J., TalebHemat M., Shamsaddini Bafti M.; The 16th international Iranian congress of Microbiology, Tehran, 25-27 August, 2015, 674.
  15. Antimicrobial susceptibility of Clostridium perfringens isolates from camels. Shamsaddini Bafti M., Alimolaei M.*, Ezatkhah M., Amini M., Sistani M., Ebrahimi M.; The 16th international Iranian congress of Microbiology, Tehran, 25-27 August, 2015, 1658.

 

 

 

 

 1. e. خلاصه مقالات کنگره ای

1.  Isolation and Identification of Different clostridium genus by Biochemical tests. Ahsani M.R., Ezatkhah M., Shamsaddini Bafti M., Mohammadabadi M.R., Hassani Derakhshan M., Amini M., Alimolaei M.; the 3rd Iranian congress of clinical microbiology, Shiraz, 6-8 Oct. 2009.

 1. “ جداسازی گونه های مختلف کلستریدیوم از دستگاه گوارش طیور گوشتی”. ندا شهداد نژاد، محمد رضا محمدآبادی، مجید عزتخواه، مهرداد شمس الدینی، مجتبی علی ملایی؛ هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران، 1391.
 2. “ ارزیابی اثرات آنتی­باکتریال گیاهان چای سبز، آویشن، اوکالیپتوس و تخم شنبلیله”. مجتبی علی ملائی، مجید عزتخواه، مهدی حسنی درخشان، عابد کوهپایه، مونس سیستانی، زهرا عامری راد؛ اولین همایش تخصصی گیاهان دارویی و دامپزشکی سنتی، مرکز پژوهش­های گیاهان دارویی و دامپزشکی سنتی، شهرکرد، ایران، کتاب مقالات 57، 1387.
 3. “ مطالعه اولتراسونوگرافیک تخمدان اسبچه خزر در طول سیکل استروس”. مجتبی علی ملائی، جلیل آبشناس، محمد تقوی، علی شفیعی­پور؛ پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران، جامعه دامپزشکان ایران،مرکز همایش­های رازی، تهران، ایران، کتاب مقالات 122، 1387.
 4. “ بررسی اثرات آنتی­باکتریال شش نوع گیاه دارویی بر روی باکتریهای باسیلوس سرئوس، اشرشیاکلی، استافیلوکوکوس اورئوس و سودوموناس آئروژینوزا در مقایسه با سه آنتی­بیوتیک جنتامایسین، تتراسیکلین و کلرامفنیکل”. مهدی حسنی درخشان، مجید عزتخواه، مجتبی علی ملائی، عابد کوهپایه، آمنه معرف؛ اولین همایش تخصصی گیاهان دارویی و دامپزشکی سنتی، مرکز پژوهش­های گیاهان دارویی و دامپزشکی سنتی، شهرکرد، ایران، کتاب مقالات 31، 1387.
 5. “ بررسی و مقایسه اثر ضدمیکروبی عصاره الکلی چند گونه گیاه دارویی در شرایط آزمایشگاهی”. مجید عزتخواه، مهدی حسنی درخشان، مجتبی علی ملائی، عابد کوهپایه، کیانا داودی منشاد؛ اولین همایش تخصصی گیاهان دارویی و دامپزشکی سنتی، مرکز پژوهش­های گیاهان دارویی و دامپزشکی سنتی، شهرکرد، ایران، کتاب مقالات 53، 1387.
 6. “بررسي اثر عصاره و اسانس گياهان دارويي روي باکتري کلستریدیوم پرفرنژنس تیپ D مذکور در شرايط In vitro”. مجید عزتخواه، عابد کوهپایه، فریبا شریفی فر، مهدی حسنی درخشان، مهرداد شمس الدینی، مجتبی علی ملایی، مریم امینی، مونس سیستانی؛ همایش علمی توسعه صنعت گیاهان دارویی ایران، تهران، ایران، اسفند 1388.
 7. “ انواع کراتیت در نشخوارکنندکان و بررسی آماری آنها در کلینیک دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال 83”. علی­اصغر مظفری، مجتبی علی ملائی، مطهره ستایی مختاری؛ چهارمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران، ارومیه، ایران، کتاب مقالات 71 ،1384.
 8. “ گزارش چندین مورد هاری در دامهای بیمار ارجاع شده به کلینیک دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان”. علی­اصغر مظفری، مجتبی علی ملائی، مطهره ستایی مختاری، محمد تقوی؛ چهارمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران، ارومیه، ایران، کتاب مقالات 78 ، 1384.

10.“مطالعه اتنوبوتانی (طب سنتی) گیاهان دارویی استان کرمان”. عابد کوهپایه، مهسا یزدان بخش، عبدالله قاسمی پیربلوطی، فریبا شریفی فر، محمد مهدی متقی، مجید عزتخواه، مجتبی علی ملایی؛ همایش علمی توسعه صنعت گیاهان دارویی ایران، تهران، ایران، اسفند 1388.

11.“ تشخیص اولیه آبستنی در اسبچه خزر با استفاده از اولتراسونوگرافی”. جلیل آبشناس، مجتبی علی ملائی، محمد تقوی، علی شفیعی­پور؛ پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران، جامعه دامپزشکان ایران،مرکز همایش­های رازی، تهران، ایران، کتاب مقالات 122، 1387.

12.“ بررسی پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون اسبچه­های خزر”. علی شفیعی­پور، جلیل آبشناس، مجتبی علی ملائی؛ پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران، جامعه دامپزشکان ایران،مرکز همایش­های رازی، تهران، ایران، کتاب مقالات 228، 1387.

13.“ مطالعه اولتراسونوگرافیک غدد پستانی اسبچه خزر”. محمد تقوی، جلیل آبشناس، مجتبی علی ملائی؛ پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران، جامعه دامپزشکان ایران،مرکز همایش­های رازی، تهران، ایران، کتاب مقالات 123، 1387.

14.“ استفاده از اولتراسونوگرافی زمان واقعی جهت مطالعه ساختمان آناتومیک سرپستانک اسبچه خزر”. جلیل آبشناس، همایون بابایی، مجتبی علی ملائی، علی شفیعی­پور؛ چهارمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران، ارومیه، ایران، کتاب مقالات 187، 1384.

15. “ ارزیابی مقایسه ای آلودگی چهار گونه کپور ماهیان پرورشی شهرستان جیرفت به انگل دیپلوستوموم در فصول مختلف سال”. مجید عزتخواه، مجتبی علی ملایی؛ همایش ملی آبزیان و غذا، بوشهر، ایران، آذر 1390.

16.“گزارش آلودگی شدید کپور ماهیان پرورشی شهرستان جیرفت به انگل لرنه آ در فصول مختلف سال”. مجید عزتخواه، مجتبی علی ملایی؛ همایش ملی آبزیان و غذا، بوشهر، ایران، آذر 1390.

17.“بررسی و مقایسه میزان آلودگی کپور ماهیان پرورشی شهرستان جیرفت به ترماتودهای منوژن (ژیروداکتیلوس و داکتیلوژیروس) در فصول مختلف سال”. مجید عزتخواه، مجتبی علی ملایی؛ همایش ملی آبزیان و غذا، بوشهر، ایران، آذر 1390.

18.“شناسایی کلستریدیاهای جدا شده از شترهای کرمان”. مهرداد شمس الدینی، مریم امینی، مجید عزتخواه، مهدی حسنی درخشان، مجتبی علی ملائی، علیرضا کریم آبادی؛ اولین کنگره ملی شتر، مشهد، ایران، فروردین 1391.

 1. f. مقالات چاپ شده در ماهنامه دامپزشکی و بهداشت
 2. “ طاعون نشخوارکنندگان کوچک”. مجتبی علی ملائی؛ ماهنامه دامپزشکی و بهداشت، شماره 26 اسفند 1389 صفحه 52.
 3. “ انگل های گوسفند”. مجتبی علی ملائی؛ ماهنامه دامپزشکی و بهداشت، شماره 27 فروردین 1390 صفحه 5.
 4. “ آسپرژیلوس در شترمرغ”. مجتبی علی ملائی؛ ماهنامه دامپزشکی و بهداشت، شماره 27 فروردین 1390 صفحه 7.
 5. “ بیماریهای گاو”. مجتبی علی ملائی؛ ماهنامه دامپزشکی و بهداشت، شماره 27 فروردین 1390 صفحه 11.
 6. “ ورم شکمی در ماهی”. مجتبی علی ملائی؛ ماهنامه دامپزشکی و بهداشت، شماره 28 اردیبهشت 1390 صفحه 41.
 7. “ تاریخچه مرغ عشق”. مجتبی علی ملائی؛ ماهنامه دامپزشکی و بهداشت، شماره 28 اردیبهشت 1390 صفحه 49.
 8. “ بیماری آنسفالومیلیت پرندگان”. مجتبی علی ملائی؛ ماهنامه دامپزشکی و بهداشت، شماره 28 اردیبهشت 1390 صفحه 50.
 9. “بيماري بيرون زدگي چشم و شيوه هاي درمان”. مجتبی علی ملائی؛ ماهنامه دامپزشکی و بهداشت، شماره 29 خرداد 1390 صفحه 42.
 10. “حفظ سلامت دستگاه گوارش در گاوهاي شيري”. مجتبی علی ملائی؛ ماهنامه دامپزشکی و بهداشت، شماره 29 خرداد 1390 صفحه 48.
 11. “معرفي نژاد افغان هوند”. مجتبی علی ملائی؛ ماهنامه دامپزشکی و بهداشت، شماره 30 تیر 1390 صفحه 17.
 12. “اصول پرورش مرغ مينا در منزل”. مجتبی علی ملائی؛ ماهنامه دامپزشکی و بهداشت، شماره 30 تیر 1390 صفحه 21.
 13. “بازرسي قبل از كشتار گاو و گاوميش”. مجتبی علی ملائی؛ ماهنامه دامپزشکی و بهداشت، شماره 30 تیر 1390 صفحه 30.
 14. “بيماري ابري شدن سطح چشم و شيوه هاي درمان”. مجتبی علی ملائی؛ ماهنامه دامپزشکی و بهداشت، شماره 30 تیر 1390 صفحه 46.
 15. “بيماري هاي اسب”. مجتبی علی ملائی؛ ماهنامه دامپزشکی و بهداشت، شماره 32 شهریور 1390 صفحه 3.
 16. “فرآيندهاي فيزيولوژي توليد مثل در دام ها”. مجتبی علی ملائی؛ ماهنامه دامپزشکی و بهداشت، شماره 32 شهریور 1390 صفحه 24.
 17. “مسموميت با آسپرين در سگ ها”. مجتبی علی ملائی؛ ماهنامه دامپزشکی و بهداشت، شماره 32 شهریور 1390 صفحه 40.
 18. “تغذيه در طول دوره انتقال گاوهاي شيري”. مجتبی علی ملائی؛ ماهنامه دامپزشکی و بهداشت، شماره 32 شهریور 1390 صفحه 47.
 19. “انواع انگل ها در آبزيان”. مجتبی علی ملائی؛ ماهنامه دامپزشکی و بهداشت، شماره 32 شهریور 1390 صفحه 56.
 20. “عوامل موثر بر سلامت تلیسه ها”. مجتبی علی ملائی؛ ماهنامه دامپزشکی و بهداشت، شماره 33 مهر 1390 صفحه 38.
 21. “گنديدگي سم يا نكروباسيلوز بين انگشتان پا در گاو”. مجتبی علی ملائی؛ ماهنامه دامپزشکی و بهداشت، شماره 33 مهر 1390 صفحه 50.
 22. “تعيين سن گاو و گوساله (با توجه به دندان و شاخ)”. مجتبی علی ملائی؛ ماهنامه دامپزشکی و بهداشت، شماره 33 مهر 1390 صفحه 57.
 23. “اسبچه خزر”. مجتبی علی ملائی؛ ماهنامه دامپزشکی و بهداشت، شماره 37 بهمن 1390 صفحه 7.
 24. “عوامل موثر بر طول عمر مفید گاو شیری”. مجتبی علی ملائی؛ ماهنامه دامپزشکی و بهداشت، شماره 37 بهمن 1390 صفحه 12.
 25. “ژنتیک مولکولی”. مجتبی علی ملائی؛ ماهنامه دامپزشکی و بهداشت، شماره 38 اسفند 1390 صفحه 46.
 26. “خلاصه ای از مهمترین بیماریهای سگ”. مجتبی علی ملائی؛ ماهنامه دامپزشکی و بهداشت، شماره 38 اسفند 1390 صفحه 32.
 27. “پرورش و نگهداری سنجاب”. مجتبی علی ملائی؛ ماهنامه دامپزشکی و بهداشت، شماره 39 فروردین 1391 صفحه 28.
 28. “خلاصه ای از مهمترین بیماریهای سگ”. مجتبی علی ملائی؛ ماهنامه دامپزشکی و بهداشت، شماره 39 فروردین 1391 صفحه 36.
 29. “حلزون سیب”. مجتبی علی ملائی؛ ماهنامه دامپزشکی و بهداشت، شماره 40 اردیبهشت 1391 صفحه 42.
 30. “دوزیستان در ایران”. مجتبی علی ملائی؛ ماهنامه دامپزشکی و بهداشت، شماره 40 اردیبهشت 1391 صفحه 44.
•یادداشت یافت نشد.•: ArticleID=0
•یادداشت• (1)
با سلام .شما راجع به پارامترهای ژنتیکی تاثیر گذار در تولید مثل زنبور عسل مقاله یا مطلبیدارید. ممنون میشم اگه در اختیارم قرار بدید.

به اشتراک گذاری این مطلب

•یادداشت خود را اضافه نمایید•

•نام شما•:
•ایمیل شما•:
•وب سایت شما•:
•موضوع•:
•یادداشت•:

به اشتراک گذاری این مطلب

•آخرین بروزرسانی• (•یکشنبه, ۲۲ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۰۷:۵۴•)

 

نظر سنجی پرطرفدارترین بخش

به نظر شما چه مطالبی در سایت بیشتر درج شود؟
 
راهنمای سایت

برای دسترسی آسان به مطلب مورد نظر از منوی جستجو در بالا استفاده نمائید. جهت دسترسی موضوعی از منوی بخش ها در بالا مجموعه مورد نظر خود را پیدا کنید. برای دسترسی به همه مطالب، عکس ها و کتابها حتما در سایت عضو شوید.

عضویت در سایت

Info@Mainvets.com

•اعضا• : 5444
•محتوا• : 1894
•لینک وب ها• : 258
Designed by : Mojtaba Alimolaei | Mainvets